Vårt franchisekoncept

Det finns närmare 200 st 7-Eleven över hela Sverige. Varje butik drivs enligt ett franchisingkoncept, ett samarbete mellan 7-Eleven och varje enskild köpman. Som franchisetagare är du fullt ansvarig för ditt företags ekonomi. Samtidigt har du en hel affärskedja att luta dig mot om du behöver hjälp.

När du är franchisetagare ”hyr” du din affärsidé och får tillgång till varumärket 7-Eleven. Förutom att vi ger dig bra inköpspriser, butikskoncept och marknadsföring, får du utbildning, praktik, mentorskap samt hjälp med bokföring och all den kunskap som finns inom kedjeföretaget.

Som franchisetagare är du aldrig ensam utan samarbetar nära med franchisegivaren. Att vara franchisetagare innebär att du:

  • kan starta eget utan egen affärsidé
  • att du får tillgång till ett välkänt varumärke
  • behöver lägre kapitalbehov jämfört med att starta på egen hand
  • får hjälp med bokföring, utbildning, rådgivning och administration
  • får stordriftsfördelar och säljstöd

Att driva eget företag är alltid förknippat med vissa risker och de första åren måste du arbeta hårt. Du måste också följa de riktlinjer som sätts upp av franchisegivaren och kan till exempel inte skylta hur du vill eller sätta egna priser.

Ansvarsförhållande

7-Eleven ägs av Reitan Convenience Sweden AB. Det är vi som ansvarar för lokaler, konceptutveckling, affärssystem, marknadsföring samt centrala inköp.

Ditt ansvar som franchisetagare är att driva butiken med ansvar för bland annat bemanning och personal, kundvård, exponering och varubeställning.

Sortiment

Genom oss får du förmånliga inköpsvillkor och du gör dina inköp från leverantörer som vi samarbetar med. Vi verkar aktivt för att du alltid ska få bättre inköpsvillkor än om du hade haft en butik utanför 7-Elevenkedjan.

Lokal och inventarier

Vi står för lokalen och inredning i butik. Designen i butiken är en del av butikskonceptet och varumärket. Det är därför viktigt att följa konceptet och inte göra egna förändringar.

Utbildning

Genom oss får du tillgång till ett utbildningsprogram, både för dig själv och dina anställda. När du tillträder som ny franchisetagare deltar du i en introduktionsutbildning. Du får också tillfälle att delta i de sammankomster som vi arrangerar.

Marknadsföring

Vi arbetar ständigt med att utveckla och stärka varumärket 7-Eleven på marknaden. Som franchisetagare deltar du aktivt i de marknadsföringsåtgärder som vi genomför.

Ekonomi och administration

Vi sköter det administrativa som t ex bokföring och löneadministrationen centralt, så att du får tid att ägna dig åt drift och försäljning. Du har ett eget avräkningskonto hos oss, där dagskassan sätts in och från vilket vi betalar franchisebolagets utgifter.

Handbok

I vår handbok kan du läsa mer om franchise och hur det fungerar.

Säkerhet i butik

Vi har förbättrat säkerheten i butikerna. Sedelboxar, slutna kassasystem och CCTV är några av de tekniska lösningar som vi introducerat för att du ska känna dig tryggare under arbetstid.

Vill du veta mer om franchise?

Här hittar du viktiga länkar:

Svenska  Franchiseföreningen har som ändamål att sprida kunskap om franchising och att verka för att franchising bedrivs på ett klanderfritt sätt.

FranchiseNet har affärsidén att vara den självklara mötesplatsen för franchising i Sverige. De ger via sin hemsida användbar information om franchising och tillhandahåller möjligheter att förädla kontakter mellan franchisegivare och franchisetagare.

Bolagsplatsen ger information angående att köpa eller sälja företag, söka kapital, delta i emissioner, ansluta till en franchisekedja, leta efter lediga lokaler, fastigheter till salu och konkursbon.

CSR Sweden är Sveriges ledande företagsnätverk som fokuserar på företagens samhällsansvar och samhällsengagemang.

 

Fakta om franchising »

Vad är franchise?
Franchising är ett samarbete mellan två parter: franchisegivaren och franchisetagaren. Franchisetagaren får rätten att mot en avgift arbeta under franchisegivarens namn för att sälja varor eller tjänster. Samarbetet styrs av ett avtal som båda parter skriver under. Som franchisetagare är du fullt ansvarig för ekonomin i ditt företag. Samtidigt har du en hel affärskedja att luta dig mot om du behöver hjälp.

Vad innebär det att vara franchisetagare hos Reitan Convenience Sweden AB (RCS)?
Hos många franchisekedjor får franchisetagaren stå för kostsamma investeringar i exempelvis lokaler och utrustning. Så är det inte hos oss. Som franchisetagare för 7-Eleven och Shell/7-Eleven får du nyckeln till en fullt utrustad butik. RCS står för lokal, utrustning, inredning, nyinvesteringar, utbildning och lokalhyra. Vi tillhandahåller verktygen med vars hjälp du som franchisetagare kan skapa din egen framgång. Du får tillgång till: • komplett butikskoncept • produktnyheter, unika varor och tjänster • ett väldefinierat sortiment • förmånliga inköpspriser hos utvalda leverantörer • marknadsföring • utbildning och löpande rådgivning • säkerhetslösningar. Du får även hjälp med bokföring och löneadministration samt tillgång till den samlade erfarenhet och kunskap som finns inom kedjan.

Vad kostar det att bli franchisetagare?
Du startar ett eget aktiebolag, vilket innebär att du själv satsar 200 000 kronor i ett aktiekapital. Du betalar dessutom en startavgift på 50 000 kr plus moms till RCS. Den avgiften täcker de kostnader som det innebär för RCS att hantera bolagsformalian i samband med att ditt bolag bildas samt den introduktionsutbildning som du deltar i inför ditt tillträde. Introduktionsutbildningen omfattar allt från arbetsrätt till hur man bakar en kanelbulle på bästa sätt. Den teoretiska delen följs upp genom att du får en erfaren franchisetagare som mentor. Han eller hon ger praktiska tips och stöd i vardagsarbetet samt ansvarar för den praktiska upplärningen som sker i butik under drygt en månad.

Vilka löpande kostnader måste jag som franchisetagare stå för?
Ditt företag står för kostnader för bland annat varuinköp, löner, serviceavgift till RCS, löpande driftskostnader, service av maskiner, underhåll, svinn, inkurans och revision.

Vad har jag för ansvar som franchisetagare?
Som franchisetagare ansvarar du för den dagliga driften av butiken, vilket inkluderar försäljning, varubeställning, renhållning, exponering av produkter och mycket annat. Du kommer att lära dig mycket om butiksdrift, varuflöde och kundtillströmning. En viktig del av jobbet är att rekrytera och leda din personal. Som nybliven franchisetagare får du räkna med att arbeta mycket och använda en stor del av arbetstiden till försäljning. Det är inget vanligt nio till fem-jobb, men du får uppleva ett utmanande och roligt arbete.

Jag vill driva en 7-Eleven eller Shell/7-Eleven – hur gör jag?
RCS tar emot intresseanmälningar och kallar intervjuer eller informationsmöten med jämna mellanrum. Enklaste sättet att anmäla ditt intresse är att fylla i ett formulär som du finner på 7-Elevens webbplats under rubriken Ansök om att bli franchisetagare– Här hittar du våra lediga butiker.
Efter informationsmötet träffar våra rekryterare varje mötesdeltagare var för sig en kort stund. Ett antal av dessa går vidare till nästa steg med djupare intervjuer. Du som går vidare i urvalsprocessen får sedan träffa ett av våra regionteam för en mer detaljerad presentation av avtal och ekonomiska kalkyler. Efter att ha tagit del av den ekonomiska kalkylen har du en betänketid på ca 2-3 veckor för att tacka JA eller NEJ till den butik som presenterats för dig. Det kan handla om en helt nyöppnad butik eller en befintlig som ska byta ägare.

Vad krävs det för erfarenheter och egenskaper för att bli franchisetagare?
Vi söker efter dig som har ett brinnande intresse för att driva butik. Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete inom handeln eller restaurang. För att lyckas som franchisetagare krävs det att du är resultatorienterad, kostnadsmedveten och intresserad av försäljning. De mest framgångsrika franchisetagarna är drivande, duktiga på att planera och goda ledare för sin personal. Du måste ha ett genuint intresse för människor samt vara lyhörd och serviceinriktad.

Jag har ingen erfarenhet av att driva företag – vilken hjälp får jag av RCS?
Franchiseavtalet bygger på en öppen och tät dialog mellan RCS och franchisetagaren. Vi på RCS stöttar med verktyg som ska underlätta för dig, som franchisetagare, att fokusera på försäljningen i butiken. I och med det omfattande stöd som vi erbjuder ser vi vår franchisemodell som ett bra och tryggt sätt att prova på att starta eget. Ansvaret för ditt bolag bär du dock alltid själv.

Hur bestäms vilka som ska jobba i den butik som jag som franchisetagare driver?
Om du som ny franchisetagare tar över en befintlig butik så är anställningarna för arbetstagarna i den butiken skyddad genom Lagen om anställningsskydd (LAS). Om den tidigare franchisetagaren hade anställda som han eller hon lämnar efter sig övergår de anställdas anställningsvillkor, helt oförändrade, till ditt bolag. Du tar med andra ord över befintlig personal med befintliga villkor. Eventuella framtida rekryteringar av säljare ansvarar du däremot för själv i egenskap av franchisetagare. Som franchisetagare är du ansvarig arbetsgivare för den personalen som finns i butiken.

Vad har ni för kollektivavtal samt arbetsgivarorganisationer?
För 7-Eleven i stad följer vi kollektivavtalet mellan Handelsanställdas förbund och Svensk Handel. För Shell/7-Eleven följer vi kollektivavtalet mellan Transportarbetarförbundet och Motorbranschens Arbetsgivarförbund (MAF). Samtliga franchisetagare erhåller, genom ett centralt medlemsavtal, kostnadsfri rådgivning kring arbetsrätt av Svensk Handel och MAF.

Jag har en lokal där jag skulle vilja driva en 7-Eleven – hur går jag vidare?
Inför en etablering görs noggranna beräkningar av RCS’s etablerare och det är de som avgör var de nya butikerna ska ligga. Hyreskontraktet tecknas mellan hyresvärden och RCS och hyran ingår i den serviceavgift som franchisetagaren betalar löpande till RCS. När en nyetablering är gjord rekryteras en franchisetagare som ska driva den butiken. Rekryteringen grundas enbart på personens erfarenheter och personlighet – inte att personen har en lokal. Om du är intresserad av att bli franchisetagare skickar du in en intresseanmälan via sidan Ansök om att bli franchisetagare och länken Här hittar du våra lediga butiker på www.7-eleven.se. Naturligtvis är du ändå alltid välkommen att tipsa våra etablerare om en bra lokal.

Om jag skickar in en intresseanmälan idag, när får jag då en butik?
Tillgången på lediga butiker är relativt liten vilket gör att man som intresserad kandidat måste vara beredd på att få vänta en tid tills ett erbjudande presenteras. Vi är naturligtvis glada för att vi har en låg omsättning på franchisetagare vilket vittnar om en hög trivsel bland våra befintliga franchisetagare. Hur lång tid det kan ta tills en ledig butik blir ledig kan variera mycket och är beroende av var i landet du bor, vilka önskemål du har samt vilka tidigare erfarenheter du har. Vår ambition är dock att hela processen ska ta ca 3 månader.

7-ELEVEN & FRIENDS

Var med i kampen mot mobbning.

Boka hyrsläp

Nyhet! Boka ditt hyrsläp här.

Börja stämpla idag!

Ladda ner vår app och få 6:e, 5:e eller 4:e på köpet....